آدرس

تلفن دفتر:   +98-21-88044852       +98-21-88044825
آدرس:  تهران - خیابان آفریقا- کوچه طاهری - پلاک 28 - واحد 1
ایمیل پشتیبانی:   info@parsmortar.com